Bingsjö-Dådran

Forkod
203102
Namn
Bingsjö-Dådran
Alias
Bingsjö
Indelning
1781 Bingsjö kapellag, 1918-05-01 utbruten ur Rättvik som (oegentlig) kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
Rättvik.
Husförhörslängd
1837-.

Administrativ historik

Namn
Bingsjö-dådran
Geo-id
203102000
Tid
1918 - 9999
pre
Rättvik 203101002
1618 - 1917