Rättvik

Forkod
203101
Namn
Rättvik
Indelning
1618-02-24 utbrutet Boda, 1781 inrättat Bingsjö kapellag, 1839 inrättat Dådrans kapellag, 1918-05-01 utbrutet Bingsjö-Dådran.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1875 Rättvik och Boda, 1875-05-01(beslut 1856-06-27)-1918 eget, 1918-05-01-1988 Rättvik och Bingsjö-Dådran, 1989- Rättvik, Boda och Bingsjö-Dådran.
Husförhörslängd
1671-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Rättvik, vissa kopior på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Rättvik
Geo-id
203101001
Tid
0 - 1617
succ
Rättvik 203101002
1618 - 1917
succ
Boda (w-län) 203103000
1618 - 9999
Namn
Rättvik
Geo-id
203101002
Tid
1618 - 1917
pre
Rättvik 203101001
0 - 1617
succ
Rättvik 203101000
1918 - 9999
succ
Bingsjö-dådran 203102000
1918 - 9999
Namn
Rättvik
Geo-id
203101000
Tid
1918 - 9999
pre
Rättvik 203101002
1618 - 1917