Södra Fågelås

Forkod
168405
Namn
Södra Fågelås
Alias
Fågelås kapell
Indelning
1902-03-14 utbruten ur (Norra) Fågelås.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1988 Norra Fågelås, 1989- Hjo.
Husförhörslängd
1802,
Arkiv
bokföringen i Fågelås församling tidigt uppdelad på norra och södra delen (med Fågelås kapell samt till 1700-talet även Nykyrke kapell).

Administrativ historik

Namn
Södra fågelås
Geo-id
168405000
Tid
1902 - 9999
pre
Fågelås 168406001
0 - 1901