Fågelås

Forkod
168400
Namn
Fågelås
Län
Skaraborgs
Länkar
Norra Fågelås
Övrigt
se (och ) Fågelås.

Administrativ historik

Namn
Fågelås
Geo-id
168406001
Tid
0 - 1901
succ
Södra fågelås 168405000
1902 - 9999
succ
Norra fågelås 168406000
1902 - 9999