Södra Finnskoga

Forkod
173707
Namn
Södra Finnskoga
Indelning
1831 (beslut 1826-02-24) utbruten ur Dalby som kapellförsamling, 1849-0809 faktisk annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
1831-1873 (Norra) Ny, 1873-05-01-1923 Södra Finnskoga och Norra Finnskoga, 1923-05-01- eget.
Husförhörslängd
1829,

Administrativ historik

Namn
Södra finnskoga
Geo-id
173707000
Tid
1831 - 9999