Biskopsgården

Forkod
148018
Namn
Biskopsgården
Indelning
1961-01-01 utbruten ur Lundby, motsvarande Biskopsgårdens kbfd.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1957-.

Administrativ historik

Namn
Biskopsgården
Geo-id
148018000
Tid
1961 - 9999