Lundby

Forkod
148017
Namn
Lundby
Indelning
1607 utbrutet Göteborgs lutherska, 1612 införlivat Göteborgs lutherska, 1872-01-01 införlivat Nya Älvsborg, 1951-01-01 indelad i två kbfd: Lundby kbfd och Brämaregårdens kbfd, 1957-04-01 utbrutet Bisk
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1638 Tuve, 1639-1928 Lundby och Tuve, 1928-05-01.(beslut 1922-11-03 och 1927-07-08)-1960 eget, 1961 Lundby, Biskopsgården och Brämaregården, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1753), 1797,

Administrativ historik

Namn
Lundby (o-län)
Geo-id
148017001
Tid
0 - 1960
succ
Lundby (o-län) 148017000
1961 - 9999
succ
Biskopsgården 148018000
1961 - 9999
succ
Brämaregården 148019000
1961 - 9999
Namn
Lundby (o-län)
Geo-id
148017000
Tid
1961 - 9999