Sölvesborg

Forkod
108301
Namn
Sölvesborg
Alias
Sölvesborgs stadsförsamling
Indelning
1868-03-17 utbrutet Sölvesborgs landsförsamling, 1951-01-01 införlivat Sölvesborgs landsförsamling.
Län
Blekinge
Övrigt
födelser vid Sölvesborgs sjukstuga 1932-1943 samt Sölvesborgs förlossningshem 1944-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1950 Sölvesborgs stadsförsamling och Sölvesborgs landsförsamling, 1951- eget.
Husförhörslängd
(1687), 1768-.

Administrativ historik

Namn
Sölvesborg
Geo-id
108301002
Tid
0 - 1867
Namn
Sölvesborgs lands
Geo-id
108301001
Tid
1868 - 1950
pre
Sölvesborg 108301002
0 - 1867
succ
Sölvesborg 108301000
1951 - 9999
Namn
Sölvesborgs stads
Geo-id
108301003
Tid
1868 - 1950
pre
Sölvesborg 108301002
0 - 1867
succ
Sölvesborg 108301000
1951 - 9999
Namn
Sölvesborg
Geo-id
108301000
Tid
1951 - 9999