Spånga

Forkod
18030
Namn
Spånga
Indelning
1949-05-01 indelad i två kbfd: Spånga kbfd och Hässelby kbfd 1962-01-01 utbrutet Hässelby, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts, 1966-01-01 indelad i två kbfd: Spånga kbfd och Vällingby kbfd, 197
Län
Stockholms
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1938 Spånga och Järfälla, 1939- eget.
Husförhörslängd
1710-1948.
Arkiv
1926-1961 särskilda böcker för Hässelby, förvaras i Hässelby; 1974-1975 särskilda böcker för Norra Järva, förvaras i Kista.

Administrativ historik

Namn
Spånga
Geo-id
18041001
Tid
0 - 1961
succ
Spånga 18041002
1962 - 1973
succ
Hässelby 18038000
1962 - 9999
Namn
Spånga
Geo-id
18041002
Tid
1962 - 1973
pre
Spånga 18041001
0 - 1961
succ
Spånga 18041003
1974 - 1979
succ
Vällingby 18031000
1974 - 9999
Namn
Spånga
Geo-id
18041003
Tid
1974 - 1979
pre
Spånga 18041002
1962 - 1973
succ
Spånga 18041000
1980 - 9999
succ
Kista 18042000
1980 - 9999
Namn
Spånga
Geo-id
18041000
Tid
1980 - 9999
pre
Spånga 18041003
1974 - 1979