Stenbrohult

Forkod
76504
Namn
Stenbrohult
Indelning
början av 1300-talet utbruten ur Virestad, 1905-01-01 utbrutet Älmhult.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1904 eget, 1905-1940 Stenbrohult och Älmhult, 1941- eget.
Husförhörslängd
1731-.

Administrativ historik

Namn
Stenbrohult
Geo-id
76504001
Tid
0 - 1904
succ
Älmhult 76501000
1905 - 9999
succ
Stenbrohult 76504000
1905 - 9999
Namn
Stenbrohult
Geo-id
76504000
Tid
1905 - 9999
pre
Stenbrohult 76504001
0 - 1904