Stensele

Forkod
242101
Namn
Stensele
Indelning
1815-03-17 utbrutet ur Lycksele som kapellag, 1822 församling, 1938-01-01 indelad i två kbfd: Stensele kbfd och Umnäs kbfd, 1933-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Västerbottens
Pastorat
-1822 Lycksele, 1822-10-03-1903 Stensele och Tärna, 1903-0501- eget.
Husförhörslängd
1817-

Administrativ historik

Namn
Stensele
Geo-id
242101000
Tid
1815 - 9999
pre
Lycksele 248101004
1780 - 1814