Stensele kbfd

Forkod
242100
Namn
Stensele kbfd
Indelning
1938-01-01 bildat inom Stensele församling, 1988-12-31 upplöst.
Län
Västerbottens
Övrigt
födelser vid Stensele Sjukstuga införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.
Pastorat
Stensele.

Administrativ historik

Namn
Stensele
Geo-id
242101000
Tid
1815 - 9999
pre
Lycksele 248101004
1780 - 1814