Stigsjö

Forkod
228004
Namn
Stigsjö
Indelning
1751 utbrutet Västanå.
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1808 Säbrå, 1808-02-26- Stigsjö och Viksjö.
Husförhörslängd
(1708), 1776-.

Administrativ historik

Namn
Stigsjö
Geo-id
228004001
Tid
0 - 1750
succ
Stigsjö 228004000
1751 - 9999
succ
Viksjö 228005000
1751 - 9999
Namn
Stigsjö
Geo-id
228004000
Tid
1751 - 9999
pre
Stigsjö 228004001
0 - 1750