Stoby

Forkod
118303
Namn
Stoby
Indelning
1910-05-01 utbrutet Hässleholm.
Län
Kristianstads
Övrigt
födelser vid Hässleholms lasarett 1937-1941 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet i Hässleholm; 1907-1927 vissa kyrkobokförda i Skånska trängkåren.
Pastorat
-1910 Stoby och Norra Sandby, 1910-05-01-1941 Stoby, Norra Sandby och Hässleholm, 1942(beslut 1927-01-14 och 1941-11-07)-1961 Stoby och Norra Sandby, 1962- Stoby, Norra Sandby och Ignaberga.
Husförhörslängd
(1683), 1827-.

Administrativ historik

Namn
Stoby
Geo-id
118303001
Tid
0 - 1909
succ
Hässleholm 118301000
1910 - 9999
succ
Stoby 118303000
1910 - 9999
Namn
Stoby
Geo-id
118303000
Tid
1910 - 9999
pre
Stoby 118303001
0 - 1909