Stora Kopparberg

Forkod
208071
Namn
Stora Kopparberg
Alias
Kopparberg
Indelning
omkring 1357 utbruten ur Torsång, senast 1640 utbrutet Aspeboda (förr kapellag), omkring 1665 utbrutet (Falu) Kristine, 1932-07-01 indelad i två kbfd: (Stora) Kopparbergs kbfd och Grycksbo kbfd.
Län
Dalarnas
Övrigt
förväxla ej med tätorten Kopparberg i Ljusnarsbergs församling.
Pastorat
först eget, 1604- senast 1684 Kopparberg och Aspeboda, sedan -1976 Falu Kristine, 1977- Stora Kopparberg och Aspeboda.
Husförhörslängd
(1749), 1776-.
Arkiv
dispensarkiv.

Administrativ historik

Namn
Stora kopparberg
Geo-id
208071001
Tid
0 - 1639
succ
Stora kopparberg 208071002
1640 - 1664
succ
Aspeboda 208004000
1640 - 9999
Namn
Stora kopparberg
Geo-id
208071002
Tid
1640 - 1664
pre
Stora kopparberg 208071001
0 - 1639
succ
Falu kristine 208001000
1665 - 9999
succ
Stora kopparberg 208071000
1665 - 9999
Namn
Stora kopparberg
Geo-id
208071000
Tid
1665 - 9999
pre
Stora kopparberg 208071002
1640 - 1664