Stora Malm

Forkod
48306
Namn
Stora Malm
Alias
Malm
Indelning
1961 utbrutet Katrineholm.
Län
Södermanlands
1942-06-19 fastställdes gränsen, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län.
Övrigt
Katrineholm har sedan 1911 haft egen kyrkobokföring inom Stora Malm utan att vara officiellt kbfd; födelser vid Kullbergska sjukhuset 1929-1960 införda i särskild födelsebok i Katrineholms kyrkoarkiv.
Pastorat
-1960 eget, 1961 Stora Malm och Katrineholm, 1962- Stora Malm och Östra Vingåker.
Husförhörslängd
1711-.

Administrativ historik

Namn
Stora malm
Geo-id
48306001
Tid
0 - 1960
succ
Katrineholm 48301000
1961 - 9999
succ
Stora malm 48306000
1961 - 9999
Namn
Stora malm
Geo-id
48306000
Tid
1961 - 9999
pre
Stora malm 48306001
0 - 1960