Storfors

Forkod
176001
Namn
Storfors
Indelning
1960-01-01 utbruten ur Kroppa, motsvarande Storförs kbfd.
Län
Värmlands
Pastorat
1960-1961 Kroppa, 1962- eget.
Husförhörslängd
1944-.

Administrativ historik

Namn
Storfors
Geo-id
176001000
Tid
1960 - 9999
pre
Kroppa 178206002
1643 - 1959