Storfors kbfd

Forkod
176000
Namn
Storfors kbfd
Indelning
1944-01-01 bildat inom Kroppa församling, 1959-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Värmlands
Husförhörslängd
1944-1959.

Administrativ historik

Namn
Storfors
Geo-id
176001000
Tid
1960 - 9999
pre
Kroppa 178206002
1643 - 1959