Storsjö

Forkod
232605
Namn
Storsjö
Indelning
1751 utbruten ur Hede som kapellförsamling, 1922-05-05 slutgiltigt förklarad annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Länkar
Ljusnedal
Övrigt
-1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs (Hede) och Undersåkers lappförsamlingar; angående Mässlinge, se under .
Pastorat
Hede.
Husförhörslängd
1808-.

Administrativ historik

Namn
Storsjö
Geo-id
232605000
Tid
1751 - 9999