hede

Forkod
236105
Namn
hede
Indelning
omkring 1400 utbruten ur Sveg, senast omkring 1550 utbrutet Tännäs och Verndalen, 1751 utbrutet Storsjö.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
-1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs lappförsamling.
Pastoratskod
101402
Pastorat
förr Sveg, åtminstone omkring 1550-1751 Hede, Vemdalen och Tännäs, 1751-1757 Hede, Verndalen, Tännäs och Storsjö, 1757-1925 Hede, Verndalen, Tännäs, Storsjö och Ljusnedal (jämte Hede
Husförhörslängd
1808-.

Administrativ historik

Namn
Hede (z-län)
Geo-id
236105001
Tid
0 - 1750
succ
Storsjö 232605000
1751 - 9999
succ
Hede (z-län) 236105000
1751 - 9999
Namn
Hede (z-län)
Geo-id
236105000
Tid
1751 - 9999