Strängnäs domkyrkoförsamling

Forkod
48601
Namn
Strängnäs domkyrkoförsamling
Indelning
1966-01-01 införlivat Strängnäs landsförsamling.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 Strängnäs stadsförsamling och Strängnäs landsförsamling, 1962-1965 Strängnäs stadsförsamling, Strängnäs landsförsamling och Aspö, 1966- Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö.
Husförhörslängd
1684-

Administrativ historik

Namn
Strängnäs stads
Geo-id
48601001
Tid
0 - 1949
succ
Strängnäs stads 48601002
1950 - 1965
Namn
Strängnäs lands
Geo-id
48601003
Tid
0 - 1949
succ
Strängnäs stads 48601002
1950 - 1965
succ
Strängnäs lands 48601004
1950 - 1965
Namn
Strängnäs stads
Geo-id
48601002
Tid
1950 - 1965
Namn
Strängnäs lands
Geo-id
48601004
Tid
1950 - 1965
Namn
Strängnäs domkyrko
Geo-id
48601000
Tid
1966 - 9999
pre
Strängnäs stads 48601002
1950 - 1965
pre
Strängnäs lands 48601004
1950 - 1965