Styra

Forkod
58300
Namn
Styra
Indelning
1862 uppgått i Varv och Styra.
Län
Östergötlands
Pastorat
Varv.
Husförhörslängd
1821-1861.

Administrativ historik

Namn
Styra
Geo-id
58323002
Tid
0 - 1861
succ
Varv och styra 58323000
1862 - 9999