Varv och Styra

Forkod
58323
Namn
Varv och Styra
Alias
Varv
Indelning
1862 införlivat Styra.
Län
Östergötlands
Pastorat
_ 1861 Varv och Styra, 1862-1922 eget, 1922-05-01-1961 Varv och Styra, Ekebyborna och Ask, 1962- Varv och Styra, Fivelstad, Hagebyhöga, Orlunda och Västra Stenby.
Husförhörslängd
1789-

Administrativ historik

Namn
Varv
Geo-id
58323001
Tid
0 - 1861
succ
Varv och styra 58323000
1862 - 9999
Namn
Styra
Geo-id
58323002
Tid
0 - 1861
succ
Varv och styra 58323000
1862 - 9999
Namn
Varv och styra
Geo-id
58323000
Tid
1862 - 9999
pre
Varv 58323001
0 - 1861
pre
Styra 58323002
0 - 1861