Sundborn

Forkod
208007
Namn
Sundborn
Indelning
1620 utbruten ur Svärdsjö.
Län
Dalarnas
Pastorat
1620-1636 Svärdsjö, 1636- eget.
Husförhörslängd
1680,

Administrativ historik

Namn
Sundborn
Geo-id
208007000
Tid
1620 - 9999
pre
Svärdsjö 208008001
0 - 1619