Svärdsjö

Forkod
208008
Namn
Svärdsjö
Indelning
1620 utbrutet Sundborn, 1671 utbrutet Enviken, 1700-talet utbrutet Svartnäs.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1620 eget, 1620-1636 Svärdsjö och Sundborn, 1636-1671 eget, 1671-1700-talet Svärdsjö och Enviken, 1700-talet-1864 Svärdsjö, Enviken och Svartnäs, 1864- (beslut 1857-111-06) Svärdsjö och Svartnäs.
Husförhörslängd
1676-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Svärdsjö.

Administrativ historik

Namn
Svärdsjö
Geo-id
208008001
Tid
0 - 1619
succ
Svärdsjö 208008002
1620 - 1670
succ
Sundborn 208007000
1620 - 9999
Namn
Svärdsjö
Geo-id
208008002
Tid
1620 - 1670
pre
Svärdsjö 208008001
0 - 1619
succ
Svärdsjö 208008003
1671 - 1699
succ
Enviken 208010000
1671 - 9999
Namn
Svärdsjö
Geo-id
208008003
Tid
1671 - 1699
pre
Svärdsjö 208008002
1620 - 1670
succ
Svärdsjö 208008000
1700 - 9999
succ
Svartnäs 208009000
1700 - 9999
Namn
Svärdsjö
Geo-id
208008000
Tid
1700 - 9999
pre
Svärdsjö 208008003
1671 - 1699