Sundsvalls mosaiska

Forkod
228100
Namn
Sundsvalls mosaiska
Indelning
1892 bildad.
Län
Västernorrlands
Husförhörslängd
1904-1911.
Arkiv
böckerna på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Sundsvalls gustav adolf
Geo-id
228101000
Tid
1624 - 9999
pre
Selånger 228106001
0 - 1623