Selånger

Forkod
228106
Namn
Selånger
Indelning
1624 utbrutet Sundsvall.
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1624 Selånger och Sättna, 1624-1822 Selånger, Sundsvall och Sättna, 1822-1873 Selånger och Sättna, 1873- eget.
Husförhörslängd
(1707), 1757-.

Administrativ historik

Namn
Selånger
Geo-id
228106001
Tid
0 - 1623
succ
Sundsvalls gustav adolf 228101000
1624 - 9999
succ
Selånger 228106000
1624 - 9999
Namn
Selånger
Geo-id
228106000
Tid
1624 - 9999
pre
Selånger 228106001
0 - 1623