Sunnemo

Forkod
178305
Namn
Sunnemo
Alias
Tutemo
Indelning
1653 utbruten ur (Norra) Råda.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1901 Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1883-04-13 och 190102-08)-Norra Råda.
Husförhörslängd
(1783), 1817-.

Administrativ historik

Namn
Sunnemo
Geo-id
178305000
Tid
1653 - 9999
pre
Norra råda 178304001
0 - 1652