Norra Råda

Forkod
178304
Namn
Norra Råda
Alias
Råda
Indelning
1653 utbrutet Sunnemo, 1789 (beslut 1765-12-10) del till Deglunden (Gustav Adolf) vid dess bildande, 1907 utbrutet Hagfors.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1901- Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1883-04-13 och 1901-02-08) - 1906 Norra Råda, Sunnemo och Gustav Adolf, 1907-1950 Norra Råda, Sunnemo, Gustav Adolf och Hagfors, 1951- Norra Råda och Sunnemo.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Norra råda
Geo-id
178304001
Tid
0 - 1652
succ
Norra råda 178304002
1653 - 1906
succ
Sunnemo 178305000
1653 - 9999
Namn
Norra råda
Geo-id
178304002
Tid
1653 - 1906
pre
Norra råda 178304001
0 - 1652
succ
Hagfors 178301000
1907 - 9999
succ
Norra råda 178304000
1907 - 9999
Namn
Norra råda
Geo-id
178304000
Tid
1907 - 9999
pre
Norra råda 178304002
1653 - 1906