Suntetorp

Forkod
168300
Namn
Suntetorp
Indelning
1890 uppgått i Sventorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1856 Skövde stadsförsamling, 1856-1890 Sventorp.
Arkiv
förtecknat i Sventorp.

Administrativ historik

Namn
Suntetorp
Geo-id
168314002
Tid
0 - 1889
succ
Sventorp 168314000
1890 - 9999