Sventorp

Forkod
168314
Namn
Sventorp
Indelning
1890 införlivat Suntetorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1861 Skövde, 1862-1890 Sventorp, Forsby och Suntetorp, 1890-1961 Sventorp och Forsby, 1962- Värsås.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Sventorp
Geo-id
168314001
Tid
0 - 1889
succ
Sventorp 168314000
1890 - 9999
Namn
Suntetorp
Geo-id
168314002
Tid
0 - 1889
succ
Sventorp 168314000
1890 - 9999
Namn
Sventorp
Geo-id
168314000
Tid
1890 - 9999
pre
Sventorp 168314001
0 - 1889
pre
Suntetorp 168314002
0 - 1889