Svartnäs

Forkod
208009
Namn
Svartnäs
Indelning
1700-talet bildat som kapellag
Län
Dalarnas
Pastorat
Svärdsjö.
Husförhörslängd
1841-.
Arkiv
dispensarkiv, allt i Svärdsjö.

Administrativ historik

Namn
Svartnäs
Geo-id
208009000
Tid
1700 - 9999
pre
Svärdsjö 208008003
1671 - 1699