Tännäs

Forkod
236107
Namn
Tännäs
Indelning
senast omkring 1550 utbruten ur Hede, 1680-talet utbrutet Mässlinge (se Ljusnedal).
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
-1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs och tidvis i Undersåkers lappförsamlingar.
Pastorat
-1925 Hede, 1925-05-01-1941 Tännäs, Ljusnedal och Tännäs lappförsamling, 1942- Tännäs och Ljusnedal.
Husförhörslängd
1805-.
Arkiv
1917 brandskadat.

Administrativ historik

Namn
Tännäs
Geo-id
236107001
Tid
0 - 1679
succ
Ljusnedal 236106000
1680 - 9999
succ
Tännäs 236107000
1680 - 9999
Namn
Tännäs
Geo-id
236107000
Tid
1680 - 9999
pre
Tännäs 236107001
0 - 1679