Björkö-Arholma

Forkod
18802
Namn
Björkö-Arholma
Alias
Arholma
Indelning
1914-01-01 utbruten ur Vätö.
Län
Stockholms
Pastorat
1914-01-01-1961 Vätö, 1962- Våddö.

Administrativ historik

Namn
Björkö-arholma
Geo-id
18802000
Tid
1914 - 9999
pre
Vätö 18821001
0 - 1913