Vätö

Forkod
18821
Namn
Vätö
Indelning
omkring 1330 utbruten ur Roslags-Bro, 1914-01-01 utbrutet Björkö-Arholma.
Län
Stockholms
Pastorat
-1913 eget, 1914-1961 Vätö och Björkö-Arholma, 1962- Roslags-Bro.
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Vätö
Geo-id
18821001
Tid
0 - 1913
succ
Björkö-arholma 18802000
1914 - 9999
succ
Vätö 18821000
1914 - 9999
Namn
Vätö
Geo-id
18821000
Tid
1914 - 9999
pre
Vätö 18821001
0 - 1913