Tåsjö

Forkod
231308
Namn
Tåsjö
Alias
Tosjö
Indelning
1772 (beslut 1759-11-28 och 1772-10-06) utbruten ur Fjällsjö som kapellförsamling.
Län
Jämtlands
1846-01-21 överfört Norrby från Dorotea till Tåsjö utan länsändring, 1864 överfört delar av Jämtlands län (Granön och Rotnäset) samt Västerbottens län (Norrby) till Västernorrlands län, 1864-1973 helt
Pastorat
1772-10-06-1837 Ramsele, 1838-1902 Bodum, 1902- (beslut 1891-09-25) eget.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Tåsjö
Geo-id
231308000
Tid
1772 - 9999