Fjällsjö

Forkod
231306
Namn
Fjällsjö
Indelning
1772 utbrutet Taosjö, 1799 utbrutet Bodum.
Län
Jämtlands
1891 överfört Trångåsen från Fjällsjö i Västernorrlands län till Ström i Jämtlands län, -1973 Västernorrlands län, 1974- Jämtlands län.
Övrigt
födelser vid Backe lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet.
Pastorat
-1837 Ramsele, 1838-1908 Bodum, 1908-02-11-(beslut 1902-11-28) eget.
Husförhörslängd
1780-.

Administrativ historik

Namn
Fjällsjö (z-län)
Geo-id
231306001
Tid
0 - 1771
succ
Fjällsjö (z-län) 231306002
1772 - 1798
succ
Tåsjö 231308000
1772 - 9999
Namn
Fjällsjö (z-län)
Geo-id
231306002
Tid
1772 - 1798
pre
Fjällsjö (z-län) 231306001
0 - 1771
succ
Fjällsjö (z-län) 231306000
1799 - 9999
succ
Bodum 231307000
1799 - 9999
Namn
Fjällsjö (z-län)
Geo-id
231306000
Tid
1799 - 9999