Björksele kbfd

Forkod
248100
Namn
Björksele kbfd
Alias
Vindelådalens kbfd
Indelning
1923-05-01 bildat inom Lycksele församling, 1962 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Västerbottens
Pastorat
Lycksele.

Administrativ historik

Namn
Björksele
Geo-id
248103000
Tid
1962 - 9999
pre
Lycksele 248101006
1848 - 1961