Tidaholm

Forkod
168501
Namn
Tidaholm
Indelning
1900 utbruten ur Agnetorp.
Län
Skaraborgs
Övrigt
födelser vid Tidaholms förlossningshem 1940-talet inföfda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1900-1921 Acklinga, 1921-05-01 Tidaholm, Acklinga, Agnetorp och Baltak.

Administrativ historik

Namn
Tidaholm
Geo-id
168501000
Tid
1900 - 9999
pre
Agnetorp 168506001
0 - 1899