Agnetorp

Forkod
168506
Namn
Agnetorp
Alias
Ångarp
Indelning
1900 utbrutet Tidaholm.
Län
Skaraborgs
Pastorat
till 1400-talet moderförsamling, sedan -1921 Acklinga, 1921-05-01- Tidaholm.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Agnetorp
Geo-id
168506001
Tid
0 - 1899
succ
Tidaholm 168501000
1900 - 9999
succ
Agnetorp 168506000
1900 - 9999
Namn
Agnetorp
Geo-id
168506000
Tid
1900 - 9999
pre
Agnetorp 168506001
0 - 1899