Alanäs

Forkod
231302
Namn
Alanäs
Indelning
1808 utbruten ur Ström som kapellförsamling, 1873-05-01 annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
1808-1872 Hammerdal, 1872-05-01-1922 Ström, 1922-05-01- eget.
Husförhörslängd
(1809), 1838-.

Administrativ historik

Namn
Alanäs
Geo-id
231302000
Tid
1808 - 9999
pre
Ström 231301001
0 - 1807