Ström

Forkod
231301
Namn
Ström
Indelning
1808 utbrutet Alanäs.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län, genom beslut 1832-01-27 och 1839-10-25 utan länsändring överfört Stamsele och Täxan från Ramsele i Västernorrlands län till Ström, därefter -1890
Övrigt
födelser vid Strömsunds sjukhus (förlossningsrum) 1932-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1872 Hammerdal, 1873-1922 Ström och Alanäs, 1922-0501- eget.
Husförhörslängd
(1780), 1812-

Administrativ historik

Namn
Ström
Geo-id
231301001
Tid
0 - 1807
succ
Ström 231301000
1808 - 9999
succ
Alanäs 231302000
1808 - 9999
Namn
Ström
Geo-id
231301000
Tid
1808 - 9999
pre
Ström 231301001
0 - 1807