Töre

Forkod
251471
Namn
Töre
Indelning
1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbruten ur Nederkalix; 1929-01-01 indelad i två kbfd: Töre kbfd och Morjärvs kbfd.
Län
Norrbottens
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Töre
Geo-id
251471000
Tid
1909 - 9999
pre
Nederkalix 251401002
1637 - 1908