Torpa

Forkod
158300
Namn
Torpa
Indelning
1622 utbrutet Borås, 1911-01-01 uppgått i Borås (Caroli).
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1628 Fristad, 1628-1910 Borås.
Husförhörslängd
1745-1910.

Administrativ historik

Namn
Torpa (p-län)
Geo-id
158301002
Tid
0 - 1910
succ
Borås 158301003
1911 - 1938