Borås Caroli

Forkod
158301
Namn
Borås Caroli
Alias
Borås, Caroli
Indelning
1622 utbruten ur Torpa, 1911-01-01 införlivat Torpa, 1939-01-01 utbrutet Borås Gustav Adolf.
Län
Älvsborgs
Övrigt
födelser vid Borås lasarett 1904-1938 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet i Borås Gustav Adolf.
Pastorat
16221628 Fristad, 1628-01-24-1649 Borås, Fristad, Torpa, Borgstena och Gingri, 16501671 Borås, Fristad, Brämhult, Torpa, Borgstena och Gingri, 1672-1689 Borås, Torpa och Brämhult, 1689(beslut 1680 och
Husförhörslängd
1745-.

Administrativ historik

Namn
Borås
Geo-id
158301001
Tid
0 - 1910
succ
Borås 158301003
1911 - 1938
Namn
Torpa (p-län)
Geo-id
158301002
Tid
0 - 1910
succ
Borås 158301003
1911 - 1938
Namn
Borås
Geo-id
158301003
Tid
1911 - 1938
pre
Borås 158301001
0 - 1910
pre
Torpa (p-län) 158301002
0 - 1910
succ
Borås caroli 158301000
1939 - 9999
succ
Borås gustav adolf 158302000
1939 - 9999
Namn
Borås caroli
Geo-id
158301000
Tid
1939 - 9999
pre
Borås 158301003
1911 - 1938