Torpa

Forkod
196003
Namn
Torpa
Indelning
1700-09-09 utbrutet Karlskyrka (Kung Karl).
Län
Västmanlands
en mindre del lär ha hört till Södermanlands län ännu på 1860-talet, 1950-01-01 överfört Broby från Torpa i Västmanlands län till Tumbo i Södermanlands län.
Pastorat
-1700 eget, 1700-09- 09-1700-11-10 Torpa och Karlskyrka, 1700-11-10- Kung Karl.
Husförhörslängd
1694-

Administrativ historik

Namn
Torpa (u-län)
Geo-id
196003001
Tid
0 - 1699
succ
Kung karl 196001000
1700 - 9999
succ
Torpa (u-län) 196003000
1700 - 9999
Namn
Torpa (u-län)
Geo-id
196003000
Tid
1700 - 9999