Torsåker

Forkod
48000
Namn
Torsåker
Indelning
1980-01-01 uppgått i Lästringe.
Län
Södermanlands
Pastorat
1550-1593 Sättersta, 1593-0615-1945 Torsåker och Lästringe, 1946-1975 Lästringe, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs.
Husförhörslängd
1766-1979.

Administrativ historik

Namn
Torsåker (d-län)
Geo-id
48023004
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999