Bjurholm

Forkod
240301
Namn
Bjurholm
Indelning
1808-08-17 utbruten ur Nordmaling.
Län
Västerbottens
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-21 - Västerbottens län.
Övrigt
födelser vid Bjurholms Sjukstuga införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1808-1815 Nordmaling, 1815-04-26- eget.
Husförhörslängd
1819-.

Administrativ historik

Namn
Bjurholm
Geo-id
240301000
Tid
1808 - 9999
pre
Nordmaling 240171001
0 - 1807