Nordmaling

Forkod
240171
Namn
Nordmaling
Alias
Nykyrka
Indelning
omkring 1480 utbruten ur Grundsunda, 1808-0817 utbrutet Bjurholm, 1913-05-01 del till Hörnefors vid dess bildande, 1939-01-01 indelad i två kbfd: Nordmalings kbfd och Norrförs kbfd.
Län
Västerbottens
1766 genom riksdagsbeslut fastställd gräns mellan Nordmaling i Västernorrlands län och Umeå landsförsamling i Västerbottens län, -1810 Västernorrlands län, 1810-05-21- Västerbottens län, 1863 (beslut
Pastorat
-1808 eget, 1808-0817-1815 Nordmaling och Bjurholm, 1815-04-26- eget.
Husförhörslängd
(1704), 1775-.

Administrativ historik

Namn
Nordmaling
Geo-id
240171001
Tid
0 - 1807
succ
Nordmaling 240171000
1808 - 9999
succ
Bjurholm 240301000
1808 - 9999
Namn
Nordmaling
Geo-id
240171000
Tid
1808 - 9999
pre
Nordmaling 240171001
0 - 1807