Bjurtjärn

Forkod
176002
Namn
Bjurtjärn
Indelning
1630 utbruten ur Karlskoga.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1951 Örebro län, 1952- Värmlands län.
Pastorat
1630-1869 Karlskoga, 1869 (beslut 1862-09-26)-1961 eget, 1962- Lungsund.
Husförhörslängd
1704-

Administrativ historik

Namn
Bjurtjärn
Geo-id
176002000
Tid
1630 - 9999
pre
Karlskoga 188301001
0 - 1629